A-Z SPORTS

Creighton Bluejays Down

Creighton Bluejays

Creighton Bluejays

25-10 3rd in the Big East