A-Z SPORTS
PLAYOFF PAGES
CHAMPIONSHIP PAGES
NFL TEAMS
MLB TEAMS
COLLEGE FOOTBALL TEAMS
MEN'S COLLEGE BASKETBALL TEAMS
NBA TEAMS
Home / Table Tennis / Moscow Liga Pro
1
2
3
4
5
Sergey Nikulin
-152
Ivan Moshkov
+117
Boris Vadimovich Zharov
-137
Yuri Merkushin
+106
Dmitry Lavrinenko
+290
Oleg Pronin
-400
Ivan Moshkov
+125
Mihail Minchenkov
-177
Yuri Merkushin
-137
Anton Sirotkin
+100
Vladislav Chakhur
+100
Vladimir Zhulyabin
-137
Vitaly Bazilevsky
-167
Sergey Nikulin
+120
Alexey Afanasyev
-118
Boris Vadimovich Zharov
-118
Dmitriy Petrov
+100
Zhargal Tsybikov
-137
Artem Suntsov
-118
Anatoliy Ilin
-118
Aleksandr Dmitrievich Volkov
+190
Ivan Soldatov
-286
Tynchtyk Turabekov
-118
Roman Pavlenko
-118
Igor Mikhailov
-167
Vasily Shirshov
+120
Alik Girevenkov
-177
Yuri Merkushin
+125
Zhargal Tsybikov
+175
Nikolai Zhurba
-250
Anatoliy Ilin
-155
Evgeniy Ilyukhin
+110
Ivan Soldatov
-137
Dmitry Petrochenko
+100
Dmitriy Petrov
+100
Tynchtyk Turabekov
-137
Artem Suntsov
-210
Igor Mikhailov
+150
Aleksandr Dmitrievich Volkov
-195
Alik Girevenkov
+135
Nikolai Zhurba
-137
Roman Pavlenko
+100
Evgeniy Ilyukhin
-137
Vasily Shirshov
+100
Dmitry Petrochenko
+150
Yuri Merkushin
-210
Zhargal Tsybikov
+100
Tynchtyk Turabekov
-137
Anatoliy Ilin
-400
Igor Mikhailov
+250
Ivan Soldatov
-195
Alik Girevenkov
+135
Roman Pavlenko
-137
Dmitriy Petrov
+100
Vasily Shirshov
+175
Artem Suntsov
-250
Yuri Merkushin
-177
Aleksandr Dmitrievich Volkov
+125
Tynchtyk Turabekov
-155
Nikolai Zhurba
+110
Alik Girevenkov
+190
Dmitry Petrochenko
-286
Igor Mikhailov
-118
Evgeniy Ilyukhin
-118
Roman Pavlenko
+150
Zhargal Tsybikov
-210
Vasily Shirshov
+175
Anatoliy Ilin
-250
Yuri Merkushin
+135
Ivan Soldatov
-195
Nikolai Zhurba
-250
Dmitriy Petrov
+175
Dmitry Petrochenko
-137
Aleksandr Dmitrievich Volkov
+100
Evgeniy Ilyukhin
+100
Artem Suntsov
-137

Welcome!

New to Sports Betting? Click for some helpful tips before you get started!

?
?